YARIŞMA YÖNERGESİ
ÇILGIN MAKİNELER YARIŞIYOR” TASARIM YARIŞMASI

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışmanın Amacı:
“Çılgın Makineler Yarışıyor” Tasarım Yarışmasının amacı, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirmek ve bu süreci alternatif bir öğrenme etkinliği ile eğlenceli hale getirmektir. Yarışma; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerini kapsamaktadır. Bu yarışmaya katılan öğrenciler STEM anlayışını kullanarak problemi tanımlayacak ve bu süreçte çözüm önerileri tasarlayarak geliştirdikleri plan doğrultusunda bu önerileri uygulamaya çalışacaklardır.

Yarışmanın Konusu:
Bu yarışmasının hedefi, bir Rube Goldberg Makinesi (RGM) tasarlamaktır. Rube Goldberg (1883 -1970),  tuhaf icatlarıyla tanınan Pulitzer Ödüllü bir karikatüristtir. Bir Rube Goldberg Makinesi, basit bir görevi gerçekleştirmek için zincirleme reaksiyon kullanan karmaşık bir yapıdır. Katılımcı öğrenciler,  Rube Goldberg Makineleri oluşturmak için yalnızca fen, matematik ve mühendislik gibi disiplinlere dair bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda hikâye anlatıcılığı gibi yetkinliklerini de kullanarak afet bilincine yönelik toplumsal farkındalık oluşturur.

Ayrıntılı bilgi için videodan faydalanabilirsiniz.
Yakında eklenecektir.

Yarışmanın Hedef Kitlesi
Eskişehir ve çevre illerindeki(Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Konya, Kütahya) tüm ortaokullar.

Yarışmanın Ödülleri

  1. Olan Takımın Tüm Üyelerine: Belirlenmektedir.
  2. Olan Takımın Tüm Üyelerine: Belirlenmektedir.
  3. Olan Takımın Tüm Üyelerine: Belirlenmektedir.

Yarışma Takvimi

Uygulama Adımları Tarihler
Duyurunun Yapılması 06 Şubat 2020
Başvuru Tarihi 06 Şubat – 21 Şubat 2020
Başvuru Yapan Okulların Yayınlanması 26 Şubat 2020
Bilgilendirme Toplantısı 04 Mart 2020
Final Sergisi Tarihi 26 Mart 2020

BAŞVURU SÜRECİ

Bu yarışmaya her ortaokuldan sadece bir okul takımı başvuru yapabilecektir. Gönüllü olan bir danışman öğretmen liderliğinde kurulacak okul takımları; aynı ya da farklı sınıf düzeyindeki en fazla 5 öğrenciden oluşacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen okulların ekteki “Çılgın Makineler Yarışıyor Tasarım Yarışması Katılım Formunu” doldurularak en geç 21 Şubat 2020 saat 17.00’e kadar BAŞVURU FORMU üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İrtibat Kişileri

İrtibat Kişisi               : Emine Şenay DOĞANER               Ömer GARAN

Telefon Numarası       : 0222 280 26 00 – Dahili 2640 veya 2641

TASARIM SÜRECİ 
Tasarım süreci, aşağıda belirtilen tablodaki makine özelliklerine göre yapılandırılacaktır. Yarışmaya katılan danışman öğretmenlere tasarım sürecinin aşamaları 4 Mart 2020 tarihinde saat 15.00’de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacak “Bilgilendirme Toplantısında” ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu makineyi tasarlarken günlük hayatta kullandığınız objelerden yararlanmanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin; bir diş fırçası, tencerenin kapağı, kitap vb. gibi gündelik nesneler gibi. Sınırlarınızı zorlayın!

Makine Özellikleri Sınırlamalar
Afet öncesi veya esnasında verilecek bir uyarı ile makineyi sonlandırmak Son adımda yapılması gereken görevdir
Minimum adım sayısı 10 (Son adım dâhil)
Maksimum adım sayısı Sınırsız
Fiziksel boyut Maksimum 1 metre x 1 metre x 1 metre
Makinenin çalışma süresi Maksimum 2 dakika
Kurumsal Logolar Sadece okul logoları kullanılabilir
Makineyi tekrar kurup çalıştırmak için verilecek süre 15 dakika

Yukarıda verilen iki parçalı düzenek üzerinde en az 10 adımdan oluşturulacak makinenin, son adımında afet öncesi veya esnasında verilecek bir uyarı ile makineyi sonlandırması beklenmektedir. Kastedilen adım, bir eylemden diğer eyleme enerjinin transferidir. Örneğin; birbirine çarpan bir domino dizisi 1 (bir) adımdır. 100 dominonun birbirini devirmesi Rube Goldberg Makinesinin ruhu içinde tekrarlayan bir durumdur ve tek adım olarak sayılmaktadır.

Yukarıdaki şekilde verilen örnekte olduğu gibi, geliştirilen makinenin afet bilincinin oluşturulması bağlamında özgün bir hikayeye sahip olması da beklenmektedir. Bu hikaye gruplar tarafından makinelerin çalıştırılmasının öncesinde sunumun bir parçası olarak paylaşılacaktır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yarışma öncesinde, süreci değerlendirmek adına sizden bir ürün dosyası oluşturmanız beklenmektedir. Takım üyeleri, danışman öğretmen gözetiminde haftada en az bir kez bir araya gelecekler ve bu süreçte yaptıkları çalışmalarını video, fotoğraf, çalışma notları/çizimleri vb. formatta yansıtacaklardır. Yarışma günü jüri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmede, takımların RGM düzeneklerini ve ürün dosyalarını hazır halde bulundurmaları gerekmektedir. Jüriye yapılacak genel sunumda; hazırladıkları ürün dosyalarını tanıtacaklar ve oluşturdukları düzeneğin özgünlüğünü ön plana çıkaracaklardır. Bu sunum için ayrılan süre en fazla 10 dakikadır. Sunum şekli konusunda özgür olan takımlar, genel sunumdan sonra düzeneklerini çalıştıracaklardır. Düzeneğin başarılı bir şekilde çalıştırmak için en fazla 3 hakkı bulunan takımların, düzeneklerinin çalışmaması durumunda düzeneği tekrar kurmaları için 15 dakikaları vardır. Aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacak puanlama sonrasında yarışmada derece almaya hak kazananlar günün sonunda ilan edilecektir.

Kriterler Puan Değeri
Genel Sunum 10 Puan
Ürün Dosyası 20 Puan
Makinenin Çalışması 40 Puan
Özgünlük 30 Puan