Eskişehir Valiliği koordinasyonunda yerel kurum ve kuruluşların işbirliğinde yapılacak etkinliklerin duyurulduğu platformdur.

Temel eğitimde Robotik Kodlama ve Tasarım ile başlayan çalışmalar Orta öğretimde Endüstriyel Otomasyon/Mühendislik olarak devam etmektedir. İş hayatında ise elde edinilen tecrübeler Yeni Teknolojileri üretmektedir.

Robotik kodlama; çocukların ve gençlerin mekaniği ve programlamayı birleştirerek oluşturduğu bir kodlama türü olarak bilinmektedir. Bu eğitimin erken yaşlardan itibaren verilmeye başlanmasındaki temel amaç, programlama dili öğretilirken çoğu işlem ve kavramlar çocuk ve gençlerde soyut kalmakta ve öğrendikleri bilgileri somutlaştırmada zorlanmasıdır. Robotik kodlama bu sürecin somutlaştırılmasını sağlayacak en iyi yaklaşım metotlarından bir tanesidir.

Robotik kodlamayı öğrenen öğrencilerimiz, ileriki yaşlarda bilgisayarı ve bilgisayarlı makineleri istedikleri işleri yaptırabilecekleri gibi bu cihazlara da yeni özellikler ve görevler ekleyebileceklerdir. Geleceğin iş dünyasına da katkı sunmak için erken yaşta çalışmalara başlayacaklardır. Üstelik erken yaşta programlama öğrendikleri için sektörü yönlendirmeyi de başarabileceklerdir.

Öğrencilerimizi; üreten nesiller olmaya dönük, sistematik düşünen, problem çözebilen, olaylar arasındaki ilişkiyi görebilen ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak yetiştirmenin ülkemizin kalkınması için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple 26 Mart 2020 Perşembe günü Eskişehir Teknik Üniversitesi kapalı spor salonunda eş zamanlı yarışma ve sergi etkinlikleri yapılacaktır.