Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim-öğretim birimlerinin yürüttükleri çalışmalar ile 2018 ve 2019 yıllarında bölgesel, ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmış ve derece ile dönmüş takımların ürünleri/tasarımları/yazılımları vb. sergileyecekleri etkinlik; 26 Mart 2020 Perşembe Günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda finalistlere ayrılan alanlarda ilgilileri ile buluşacaktır.

Yapılacak sergi etkinliği ile;

1.Kurumlar arasında iyi örnekler oluşturması,
2.Yarışmalara katılımı teşvik etmesi ve cesaretlendirmesi
3.Takımların çalışmalarını geliştirmesi açısından özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Farklı çalışmaların sergilenmesi açısından başvuru ve değerlendirme usulü sergiye katılacak finalistler belirlenecektir.

Sergi kabulü alan finalistler web sayfasından yapılacak duyuru ile yada finalist takımlarının başvuru formunda belirtilen iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Sergi alanında her finalist takım için en fazla 2 öğrenci bekleyebilecektir. Sergilenen çalışmalara katılan öğrencilerin/gençlerin tamamının veya bir kısmının sergi alanında görev almak istemesi halinde öğrenciler/gençler arasında görevlendirme ve sıralama yaparak her birinin görev almasını sağlamak kurumunun takdirindedir.

Sergi alanı içerisinde finalistlere ayrılan çevre sınırlı olacaktır. Takımlar sergilemek için çalışmalarını/tasarımlarını koyacağı en fazla 1 masa ve 2 adet sandalye tesis edebileceklerdir. Takımların ve çalışmalarının görünürlüğünü(sadece roll-up) sağlamak için en fazla iki adet materyal bulundurabilecektir.

Finalistlerin yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışma ve aldığı derece ile ilgili görselleri açıklamalarıyla PDF veri formatında(Maks. 10 MB) başvuru formunun sonunda yüklemeleri gerekmektedir. Gmail ile oturum açarak dosyalarınız basitçe yükleyebilirsiniz.

Finalist Sergileri için Başvuru Formu’na buradan ulaşabilirsiniz.