ESKİŞEHİR YENİ UFUKLAR DERNEĞİ (ESYUDER) ORTAOKULLAR ARASI 2. ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASI YÖNERGESİ

TEMALI YARIŞMANIN KONUSU:
Afet Alanlarında Otonom Araçlar

YARIŞMA EKİBİ:
1 Proje yöneticisi, 1 Danışman Öğretmen, En fazla 2 Öğrenci’den oluşacaktır.

BAŞVURULAR:
Online Başvuru Formu Üzerinden Yapılacaktır.

ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASI YÖNERGESİ:
1. Verilen ölçüler sınırında öğrencilerimizin hazır veya kendi tasarladıkları, gerekli donanım ve ekipmanlar kullanarak, yazılım desteği ile oluşturulan robotlar, aşağıda belirtilen değerlendirme şartlarına göre değerlendirilecektir.

2. Yarışma, Proje yöneticisi ve danışman öğretmenin rehberliğinde, öğrencilerin robotik kodlama konusunda proje üretmesi beklenmektedir.

3. Yarışma, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Konya, Kütahya genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda, öğretmenlerinin rehberliğindeki tüm ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.

4. Eskişehir Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

YARIŞMANIN AMACI:

ESYUDER tarafından düzenlenen bu yarışma ile Eskişehir ve çevresindeki illerde öğrenci ve öğretmenlerin merak sahibi, araştırmacı, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmaktır.

1. Bölgede eğitim gören öğrencilerimize yönelik robotik kodlama ile ilgili özgün çalışmalarla kendilerini geliştirmeleri,

2. 21. Yüz yılın gelişen Türkiye’sinde öğrencilerimizin robotik kodlama ile problem çözebilen, çözüm üreterek üretebilen, girişimci öğrenciler yetiştirmek,

3. Danışman öğretmenlerinin rehberliğindeki ortaokul öğrencileri arasında kodlama ve robotik konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin ekip çalışması yaparak günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik proje geliştirmelerini sağlamak,

4. Öğrencilerin, tüketen değil, üretken olmasını sağlamak;

5. Yapılacak olan bu yarışmada, yaptıkları eserler ile öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,

6. Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,

7. Ders dışı zamanlarında teknolojik etkinliklerde bulunma alışkanlığı kazandırmak,

8. Öğrencilerin tasarladıkları ürünleri, başkalarına anlatması, paylaşma, kendini ifade etme olanağı sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

a. Genel Şartlar

1. Yarışma; Eskişehir ve çevre illeri genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır.

2. Aynı okuldan, en fazla 3 (üç) ekip başvurabilecektir.

3. Yarışmaya başvuracak ekiplerde yer alan öğrencilerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Eskişehir ve çevre illeri genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenci olmaları gerekmektedir.

4. Yarışma başvurusu; danışman öğretmen tarafından Online Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır.

5. Yarışmaya proje yöneticisi ve danışman öğretmen olarak katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında çalıştığı kurumdan alacağı görev yeri belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

6. 1 proje yöneticisi, 1 danışman öğretmen gözetiminde yarışma ekibinde, en fazla 2 öğrenci yer alabilecek, her öğrenci sadece bir ekipte bulunabilecektir. Ekipteki öğrenciler aynı okulda kayıtlı olmalıdır. Kazanılan ödül öğrencilerin eğitim gördüğü okula verilecektir.

7. Bir danışman öğretmen 3 (üç) ekibe de danışmanlık yapabilecektir.

8. Danışman öğretmenler; ekiplerin kurulması, projenin geliştirilmesi, proje dosyası oluşturulması, başvuru, final aşaması vb. tüm süreçlerde öğrencilere rehberlik etmekle görevli olacaklardır.

9. Tüm branşlardaki öğretmenler ekiplerde danışman olarak yer alabilecektir.

10. Yarışmaya sunulacak eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar danışman öğretmene aittir. Katılımcılar yarışmada sunacakları ürünün tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

11. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu, silah vb. unsurlara yer veren eserler yarışma dışı kalacaktır.

12. Seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları bu yarışmaya başvuru yapamayacaktır.

13. Yarışmada sunulan eserlerdeki özgün olmayan unsurların kullanımından doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri danışman öğretmenin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

b. Teknik Şartlar:

1. (UxGxY) (20x14x14) (cm) verilen ölçüler sınırında öğrencilerimizin hazır veya kendi tasarladıkları, gerekli donanım ve ekipmanlar kullanarak, yazılım desteği ile oluşturulan robotlar, aşağıda belirtilen değerlendirme şartlarına göre değerlendirilecektir.

2. Sadece donanım veya sadece yazılımdan ibaret olan projeler kabul edilmeyecektir.

3. Danışman öğretmenler, başvuru sahipleri hakkında bilgi, proje amacı, yöntemi, robotik kodlama aşamaları, tespit edilen sorun, sorunun çözüm önerileri, projelendirme süreçleri, projenin geliştirilme aşamalarını anlatan proje dosyası hazırlayacaklardır. (Resimler ile destekli)

4. Yarışma yürütme komisyonu, itirazlar halinde proje dosyalarını inceleyebilecektir.

5. Yarışma kuralları, parkur, puanlama, eleme sıralaması ve final sıralaması hakkındaki bilgiler aşağıda ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.

YARIŞMA KURALLARI

1. Robot yarışması bir parkurdan oluşmaktadır.

2. Yarışma parkurunun ölçüleri aşağıda belirtilmiştir.

3. Yarışmada katılan robot gerekli donanım ve ilave ekipmanlar kullanarak, yazılım desteği ile oluşturulacaktır.

4. Yarışmacılar, parkurda kendi isimlerini verdikleri otonom (kendi kendine hareket kabiliyeti olan) robot ile yarışacaklardır.

5. Yarışma alanında, yarışacak ekiplerden en fazla 2 (iki) öğrenci bulunacaktır. Öğrencilerin yanında danışman öğretmenleri bulunmayacaktır.

6. Yarışmacılara çağrı yapıldıktan sonra, 3 (üç) dakika içerisinde parkurun yanında yerini almış olmaları gerekir.

7. Yarışmaya başlamadan önce robotlarındaki arızadan dolayı sorun yaşanırsa, yarışmacı ekibe en fazla 10 (on) dakika ek süre verilerektir. Ekipler bir sonraki turda yarışmaya devam edeceklerdir.

8. Hakemin kronometreyi başlatması ile yarışma başlayacak, yarışma bitinceye kadar hiçbir şekilde durdurulmayacak.

9. Kronometre, saha içerisinde herkesin görebileceği bir yerde ve dijital(dakika, saniye) olacaktır.

10. Yarışmacılar parkurda bulunan çizgi izleme ve labirent görevlerinden sonra yarışmayı bitirmiş olacaklardır.

11. Yarışmayı, bitiren ve puanlamada en çok puanı alan ekip sıralamaya girecektir.

12. Yarışma ekiplerinin hangi rakip ile karşılaşacakları çekecekleri kura sonucunda belirlenecektir.

13. Ekipler rakip kura çekiminden sonra yarışmaya başlayacaklardır.

14. Parkurda A bölgesi, yarışma başlangıç noktasıdır.

15. A bölgesinde, ekibin robotu çizgiyi takip ederek B bölgesindeki labirente girecektir.

16. B bölgesine gelen robot mesafe sensörünü kullanarak, B bölgesinde ilerleyecektir.

17. Robot, B bölgesinde labirentten çıktıktan sonra 50 (elli) mm kalınlığındaki siyah çizgi üzerine geldiğinde kendisi durarak, görevini tamamlamış ve yarışmayı bitirmiş olacaktır.

18. Yarışma 2 (iki) kısımdan oluşacaktır.

19. Birinci kısımda ekipler ikişerli olarak yarışacaklar ve en iyi puanı almaya çalışarak, final sıralamasına girmek için bekleyecektir.

20. İkinci kısımda ise yarışmaya katılan tüm ekiplerin puanları sıralamaya girecektir. En iyi puanı olan 8 (sekiz) ekip final sıralamasına hak kazanacaktır.

21. Final sıralaması oluştuğunda, final sıralama puanları aynı olan ekiplerin, parkuru tamamlama süreleri esas alınarak sıralamaya girmeye hak kazanacaktır. Sürelerinde eşit olması durumunda ise ağırlığı en hafif olan robot final turuna girmiş sayılacaktır.

22. Yukarıdaki fikstüre göre yarışan ekiplerden 1., 2., 3. seçilecektir. Yarı finaldeki 3. Ekip ile 4. Ekip tekrar yarışarak yarışmanın 3. Ekibini belirleyecektir.

23. Hakemin vermiş olduğu puana, yarışma ekibinin danışman öğretmeni ekibinin yarışması bittikten 30 (otuz) dakika içerisinde, yarışma yürütme komisyonuna online itiraz edebilir. Yarışan robotun her yarıştan sonra 1 (bir) itiraz hakkı vardır.

24. Verilen süre sonrası yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA PUANLAMASI

ÖDÜL PUANLARI

Robotun A bölgesinde çizgi izleyerek B bölgesine ulaşması: 25 Puan
Robotun B bölgesi 1. kısmı tamamlaması: 25 Puan
Robotun B bölgesi 2. kısmı tamamlaması: 25Puan
Robotun B bölgesi 3. kısmı tamamlaması: 25 Puan

CEZA PUANLARI

Robotun A bölgesinde çizgi dışına çıkması ve el ile müdahale edilerek başlangıç noktasına konulması: – 5 Puan

Robot B bölgesinde iken duvara takılması veya ilerlememe sonucu el ile müdahale(Hangi kısımda takıldı ise o kısmın başına alınması)(Robotun duvara çarpması, değmesi sonucu puan kaybı yoktur.): – 10 Puan

Robot B bölgesinden çıktıktan sonra 50 (elli) mm kalınlığındaki  bitiş çizgisinde durmayarak yoluna devam etmesi: – 10 Puan

Ekibin yarışmayı 1 (bir) dakika içinde tamamlamaması durumunda her 1 (bir) dakika için : – 2 Puan

DİSKALİFİYE NEDENLERİ

  1. Yarışmaya, ekibin yarışmadaki başka bir robot ile katılması, (Bu durumda her 2 (iki) yarışmacı ekip yarışmadan diskalifiye edilecektir.)
  2. Yarışma parkurunda robota kablosuz, bluetooth veya benzeri bir sinyal ile müdahale edildiğinin tespit edilmesi, (Yarışmaya gelirken Mbot ve benzeri robotların üzerinde kablosuz haberleşme modülleri olmaması gerekiyor.)
  3. Yarışmacı ekibin, yarışma kurallarına veya hakem uyarılarına uymaması,
  4. Yarışmacı ekibin veya robotun platforma zarar vermesi,
  5. Yarışmacı ekiplerin fair play kurallarına uymaması,
  6. Yarışmaya katılan robot belirtilen ölçülerden büyük ise, (Teknik danışmanlar belirleyecek)
  7. Yarışma günü, yarışma yürütme komisyonuna yarışmacı ekibin proje dosyasını teslim etmesi,
  8. Yarışma sırasında 3 (üç) defa A bölgesinde veya 3 (üç) defa B bölgesinde robota el ile müdahale edilmesi,
  9. Proje yürütücüsü, Danışman öğretmen parkurda öğrencinin yanında bulunmaları veya müdahale halinde diskalifiye olacaktır.

PARKUR ÖLÇÜLERİ

Parkur Zemini Düz ve Beyaz Renktedir.

HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU

PROJE DOSYASININ İÇERİĞİ

Proje dosyası kapağı, (İl, İlçe,Okul isim, Proje Yöneticisi, Danışman Öğretmen, Ekip Üyeleri gibi),
Proje çalışma planı,
Proje ekibinin görev dağılımı,
Proje yapım aşamasında yaşanılan zorluklar ve bunların çözülmesi için yapılan çalışmalar,
Projenin yazılım metodunun anlatımı (C++, Mblock gibi),
Projenin yapım aşamalarının fotoğraflar ile desteklenmesi gerekmektedir.

Önemli Hususlar:
Proje dosyası için renkli çıktı alınmasına gerek yoktur.
Hazırlanan proje dosyası, yarışma günü Yarışma Yürütme Komisyonuna teslim edilecektik.
Her bir ekip için ayrı ayrı proje dosyası hazırlanacaktır.
Proje dosyasını Yarışma Yürütme Komisyonuna teslim etmeyen ekip yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaktır.
Özel okuldan katılacak olan danışman öğretmen görev yeri belgesini Yarışma Yürütme Komisyonuna teslim edilecektir.

ÖDÜLLER

Temalı yarışma kategorisi ödülleri;

1. olan ekiplerin okul/kurumlarına 1 (bir) adet 3D yazıcı
2. olan ekiplerin okul/kurumlarına 1 (bir) adet Drone
3. olan ekiplerin okul/kurumlarına 1 (bir) adet Mbot

İlk üç dereceye giren ekipteki öğrencilere, küçük altın, katılım belgesi, madalya verilecektir.
İlk üç dereceye giren ekiplerin danışman öğretmenlerine, saat, katılım belgesi, madalya verilecektir.
İlk üç dereceye giren ekiplerin proje yöneticilerine, saat, katılım belgesi, madalya verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Online Başvuru, Düzeltme, Onay İşlemleri03 Şubat 2020 – 12 Mart 2020
Temalı Proje Yarışması Listelerinin Açıklanması13 Mart 2020
Yarışmacıların Parkuru Deneme İşlemleri25 Mart 2020
Açılış Töreni26 Mart 2020 Saat 09:00
Sıralama yarışmaları26 Mart 2020
Final yarışmaları26 Mart 2020
Ödül Töreni26 Mart 2020

Resmi ve özel okullar, yarışma ekiplerine destek için öğrenci getirebilirler.

Yarışma Kurallarına “ESROTATE Üst Kurulları”nın Müdahale Etme Hakkı Saklıdır.

2019 Yılı – ESKİŞEHİR YENİ UFUKLAR DERNEĞİ (ESYUDER) ORTAOKULLAR ARASI 1. ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASI

Basında Yer Alan Haberler;

Eskişehir İl MEM

Merhaba Haber

Eskişehir Ekspres

Eskişehir Gündem

Eskişehir